Muzealny poligon

– Wśród eksponatów na szczególną uwagę zasługuje laserowy dalmierz artyleryjski „Portland”, urządzenie do ostrzegania o oświetleniu promieniowaniem laserowym które było nowinką Sił Zbrojnych PRL i nawet Armia Czerwona nie posiadała takiego sprzętu. Ciekawym przedmiotem jest również karabin maszynowy RPK – podkreśla autor wystawy „Na poligonie. Wojska Lądowe Sił Zbrojnych PRL 1970- 1989”. Adiunkt muzealny historią wojskowości interesuje się od czasów szkoły podstawowej, a większość zgromadzonych na wystawie zbiorów pochodzi z jego prywatnej kolekcji. Kurpeta nie wyklucza, że w przyszłości będzie kontynuował tradycję militarnych ekspozycji. – Przy tej okazji chciałbym zaapelować do mieszkańców Białej Podlaskiej, aby przekazywali swoje materiały archiwalne do muzeum, zwłaszcza te dotyczące Ósmego Okręgowego Pułku Rozpoznania Radiowego, który stacjonował w naszym mieście w latach 1966-76. Dodajmy, że na ekspozycji znalazły się dokumenty archiwalne, plakaty, elementy umundurowania i sprzęty wojskowe. „Na Poligonie” w bialskim muzeum można oglądać do 1 grudnia.