Na ratunek rolnikom

Jak informują nas gospodarze z Rudna dokładne straty będą mogli ocenić dopiero po skoszeniu kukurydzy. Próbują sobie radzić ze zwierzyną łowną płosząc ją – obchodząc w nocy pola z psami. Rolnik, który zaobserwował w swoim gospodarstwie wyrządzone szkody powinien zgłosić taki fakt na piśmie (listownie lub osobiście) do siedziby podmiotu zajmującego się likwidacją szkód i wypłatą odszkodowań. Informację o podmiotach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń można uzyskać w Izbie Rolniczej lub właściwym urzędzie gminy. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia koło łowieckie lub inny podmiot powinien dokonać oględzin uszkodzonej uprawy w ciągu 7 dni.