NOWOCZESNA APARATURA MEDYCZNA WZBOGACI BIALSKI SZPITAL

a jednocześnie bardzo szybkiej obróbki tkanek, wyciętych podczas zabiegów operacyjnych, pozwalającym na szybkie uzyskanie preparatów histopatologicznych. – Procesor służy do sporządzania preparatów do diagnostyki mikroskopowej – mówi dr Andrzej Amilusik. Preparaty te sporządza się z wycinków tkanek, pobranych na różnych oddziałach szpitala w trakcie operacji, i przesyła tutaj. Pobiera się je w celu diagnostyki nowotworów oraz innych chorób, w przypadku których wymagane jest dalsze leczenie. Wycinek tkanki wkłada się w specjalnej kasetce do procesora, gdzie przeprowadzany jest przez szereg odczynników. Urządzenie pozwala na jednoczesne opracowywanie dużej ilości próbek, zapewniając zarazem najwyższe bezpieczeństwo pracy analitykom medycznym, ponieważ niebezpieczne opary szkodliwych substancji są skutecznie eliminowane. – W procesorze można temu zabiegowi poddać 300 takich kasetek jednocześnie. Kiedyś wszystkie prace były wykonywane ręcznie – dodaje dr Amilusik. Ten procesor zastępuje pracę kilku laborantów i – co więcej – nikt nie musi go nadzorować. Sam włącza się o określonej godzinie i samodzielnie wyłącza. Dlatego pracować może również w nocy. Automat stanowi najważniejszą część pracy nad sporządzaniem wycinka, który pokrojony zostaje na skrawki grubości kilku mikronów i zabarwiony, by można było obejrzeć go pod mikroskopem. Procesor przyspiesza postawienie właściwego rozpoznania, a zatem umożliwia wcześniejsze wdrożenie odpowiedniego leczenia, co ma szczególne znaczenie w procesach nowotworowych. Wynik można uzyskać nawet w ciągu 24 godzin, podczas gdy standardowo zabiera to kilka dni.