Pogotowie dla zadłużonych

Dzięki pomocy ODFiK doprowadzono do zawarcia ugody między wierzycielem (firmą windykacyjną) a zadłużoną rodziną. W efekcie ugody państwa F. spłaciło jednorazowo kapitał zadłużenia, tj. 20 tys. zł, a pozostała część długu w wysokości 36 tys. zł – tytułem odsetek – została umorzona. – Nie wszystkie sprawy udaje się załatwić tak pomyślnie, ale bezpłatnie pomagamy wszystkim, którzy się do nas zgłaszają – mówi Monika Marchalewska z Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej. ODFiK w Białej Podlaskiej przy ul. Francuskiej 136 czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00- 14.00, w środy zaś w godz. 11.00-17.00.