Biegi przełajowe – finał powiatu

W Gimnazjadzie wśród chłopców i dziewcząt najlepiej wypadli uczniowie PGm 1 Terespol. W licealiadzie wśród dziewcząt wygrały zawodniczki LO Wisznice, najszybciej z chłopców biegali uczniowie ZS Małaszewicze. W Dębowej Kłodzie natomiast odbyły się fi nały powiatu parczewskiego. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej wśród dziewcząt wygrała SP Przewłoka, u chłopców SP Rudno. W Gimnazjadzie dziewcząt tryumfowało Gm Siemień, a u chłopców PGm Parczew. W Licealiadzie dziewcząt wygrało ZSCKR Jabłoń, a u chłopców I LO Parczew.