Zmiana przepisów ustawy o podatku rolnym

Nowy sposób ustalania stawek podatku rolnego polega na wydłużeniu okresu, z którego będą pozyskiwane informacje do ustalenia ceny żyta z 3 do 11 kwartałów. Na ten okres składać się będą 3 pierwsze kw. roku poprzedzającego rok podatkowy oraz 8 kw. bezpośrednio poprzedzających rok poprzedzający rok podatkowy. Wobec obecnego trendu cen zboża, nowy sposób będzie szczególnie niekorzystny dla rolników z obszarów o słabej klasie bonitacyjnej gleb, a takie głównie występują na Południowym Podlasiu.