Kapłan zapłaci za błędy wójta Michaluka

Nie są to jedyne straty poniesione przez gminę w poprzedniej kadencji, gdy wójtem był Roman Michaluk. Obecnie trzeba także zwracać i płacić kary za nienależnie pobraną subwencję oświatową. To blisko 350 tys. zł. – Bronimy się przed tym, składamy odwołania, wnioskujemy o rozłożenie tych płatności na raty – mówi wójt Mirosław Kapłan. – To są dla nas duże kwoty, w sumie blisko jedna trzecia tego, co rocznie wydajemy na inwestycje – zaznacza. Wójt zastanawia się, jak mogło dojść w poprzedniej kadencji do tak dużych błędów w polityce finansowej gminy. – Pani Nejranowska, panowie Charczuk i Pietruk są radnymi obecnie, i byli radnymi w poprzedniej kadencji. Dlaczego wójta Michaluka nie rozliczali tak skrupulatnie z każdej złotówki, jak teraz mnie rozliczają – zastanawia się Mirosław Kapłan.