Stypendia przyznane

Podczas uroczystości w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przedstawiciele władz samorządowych wręczyli stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez samorząd Powiatu Parczewskiego. Dwudziestu uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dziewięciu Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie, w obecności zaproszonych gości, dyrekcji szkół i młodzieży, odebrało z rąk Starosty Parczewskiego Waldemara Wezgraja stypendia w wysokości 500 zł. Stypendia naukowe zostały przyznane uczniom za najlepsze wyniki w nauce, nienaganne zachowanie oraz za osiągnięcia sportowe uzyskane w II semestrze roku szkolnego 2012/2013.