Kłamca lustracyjny nadal rządzi

Sprawa trafi ła do Sądu Okręgowego, który w grudniu 2012 roku orzekł, że wójt Czemiernik w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej był tajnym współpracownikiem kontrwywiadu wojskowego PRL. Wyrejestrowany został po wyjściu do cywila w 1981 roku. Z zachowanych w IPN dokumentów wynika, że ofi cer prowadzący oceniał TW „Annę” jako współpracownika zdyscyplinowanego, którego informacje były obiektywne i sprawdzały się. Lubelski sąd orzekł, że Kazimierz Sobieszek jest kłamcą lustracyjnym. W konsekwencji przez trzy lata nie może pełnić funkcji publicznych, ani startować w wyborach. Wójt odwołał się od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego. Bezskutecznie.W kwietniu tego roku wojewoda lubelski wezwał radę gminy Czemierniki do podjęcia uchwały w sprawie wygaszenia mandatu wójta. Radni nie chcieli tego zrobić, w związku z tym to wojewoda wydał zarządzenie zastępcze, stwierdzające nieważność mandatu. Na tym jednak nie koniec. Wójt wniósł skargę na postanowienie wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprawa do dziś nie doczekała się swojego finału. Sobieszek, mimo że skazany prawomocnym wyrokiem, nadal w najlepsze rządzi w Czemiernikach. I co najciekawsze, coraz głośniej mówi się tam, że już rozpoczął przymiarki do następnej kadencji…