Nieudane referenda

15 grudnia mieszkańcy gminy Międzyrzec, którzy zechcą udać się do lokali wyborczych odpowiedzą „tak” lub „nie” na następujące pytanie: Czy jest Pan/Pani za odwołaniem Mirosława Kapłana, Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, przed upływem kadencji? W ostatnich tygodniach w różnych regionach kraju odbywały się referenda w sprawie odwołania wójtów i prezydentów. Ich inicjatorzy ponieśli porażki, a powodem była zbyt niska frekwencja. Nie udało się odwołać prezydent Warszawy, ani prezydentów Słupska oraz Włocławka. Swoje stanowiska zachowali również wójtowie gmin Gorzyce oraz Świlcza.