Senatorowie bronią rolników

Również 29 października br. senator Grzegorz Bierecki skierował do ministra Ochrony Środowiska oświadczenie w sprawie raportu NIK, który negatywnie ocenia realizację przez starostów zadań, dotyczących gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych, wskutek czego prywatni właściciele leśnych parceli nie mogą uzyskać legalizacji pozyskanego z nich drewna. Jakie kroki podjęto w związku z raportem NIK, jakie czynności prawne podjęto wobec osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, w jaki sposób właściciele lasu mogą uzyskiwać drewno, czy przewidziana jest pomoc administracji rządowej przy rozwiązaniu zaistniałej sytuacji? – pyta senator.