Miejskie inwestycje

z drogą powiatową – ul. Ogrodowa”. Projekt realizowany jest w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Mieszkańcy tzw. „Osiedla za szpitalem” już pod koniec listopada będą korzystać z nowych chodników i ulic. W ramach prac zostaną wykonane ponadto zjazdy do działek. Połączenie „Osiedla za szpitalem” z „Osiedlem przed szpitalem” znacząco poprawi lokalną komunikację. Całkowita wartość inwestycji to 1 180 tys. zł.