PARLAMENTARZYŚCI DLA REGIONU

Praca parlamentarna oznacza częste pobyty w stolicy i koncentrowanie się na problemach całego kraju. Tych jednak nie da się rozwiązać, nie znając bolączek i potrzeb mieszkańców swojego regionu. Intencją naszą było zaprezentowanie takich działań naszych parlamentarzystów. Szkoda tylko, że nie wszyscy posłowie zechcieli podzielić się sukcesami na tym polu z Czytelnikami naszego Tygodnika .

 

Senator Grzegorz Bierecki

88 razy występowałem na posiedzeniach Senatu w sprawach ważnych również dla Podlasia, m.in. w trakcie prac nad ustawą o podatku dochodowym mającą poprawić warunki życia obszarów rolniczych postulowałem podwyższenie wartości nieopodatkowanej produkcji z kwoty od 5 do 10 tysięcy złotych.

Wystosowałem również 36 oświadczeń senatorskich w istotnych sprawach, po jednym z nich – na przykład – skierowanym do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej rozpoczął się remont drogi krajowej nr 63 na odcinku Radzyń Podlaski – Polubicze.

W Call Center TF SKOK, powstałym w lipcu 2013 r. w Białej Podlaskiej z mojej inicjatywy, pracuje już 54 pracowników, docelowo zaś znajdzie tu zatrudnienie 100 osób .

Zainicjowałem wykonanie profesjonalnego zabezpieczenia Cudownego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, przyczyniłem się również do stworzenia programu renowacji polichromii znajdujących się w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podlaskiej. Ofiarowałam Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Białej Podlaskiej nowoczesny zautomatyzowany procesor tkankowy, który będzie służył 380 tys. osób. W bialskim Ośrodku Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF każdy może otrzymać bezpłatną poradę prawną. Fundacja „Kocham Podlasie”, którą utworzyłem natychmiast po objęciu mandatu, organizuje nie tylko konkursy dla młodzieży oraz inspiruje wiele wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych w całym regionie (murale, wyposażenie 3000 dzieci w opaski odblaskowe). Fundacja stymuluje również program rozwoju przedsiębiorczości. Plonem konkursu „Podlasie ma biznes” rozstrzygniętego w lipcu br. jest powstawanie trzech mikroprzedsiębiorstw.

Adam Abramowicz (PiS)

W trakcie dyżurów poselskich przyjąłem 370 osób, a moje biuro udzieliło 970 porad prawnych. 78 razy zabierałem głos z mównicy sejmowej, złożyłem 17 interpelacji, z których 8 dotyczy naszego regionu, 7 zapytań poselskich i 3 pytania w sprawach bieżących. Najważniejsze efekty moich działań to:

– zorganizowanie posiedzenia Komisji Infrastruktury w sprawie połączeń kolejowych Terespol – Biała Podlaska – Warszawa

– zgłoszenie w Sejmie poprawki budżetowej dotyczącej przeznaczenia 10 mln złotych na zakup szynobusów na linię Terespol – Warszawa

– wystąpienie na sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączeń kolejowych i utworzenie listy poparcia apelu w tej sprawie dzięki tym staraniom samorząd wojewódzki uruchomił dodatkowy pociąg relacji Terespol

– Warszawa, marszałek województwa zaś obiecał uruchomić w przyszłości połączenie kolejowe z Terespola do Siedlec

– pomagałem w utworzeniu Koła Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Białej Podlaskiej

– wspierałem inicjatywę podjęcia uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Programu „Duża Rodzina” – pomagałem grupie inicjatywnej w powstaniu pierwszej w naszym powiecie spółdzielni socjalnej

– angażowałem się w pomoc Pani Teresie Strzelec, mieszkance naszego powiatu, która nie mogła wrócić do Polski z Białorusi. Interweniowałem w konsulacie RP w Brześciu oraz w ambasadzie Białorusi. Z mojej inicjatywy w tej sprawie zostało zwołane posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu z udziałem wiceminister spraw zagranicznych.

Jerzy Rębek (PiS)

W pierwszej połowie kadencji wystosowałem 20 interpelacji i zapytań poselskich, dotyczących m.in. afery taśmowej z udziałem polityków PSL, pokazującej przykłady nepotyzmu, kupczenia stanowiskami, nadużyć finansowych i obchodzenia tzw. ustawy kominowej w spółkach Skarbu Państwa i innych instytucjach podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi.

Podczas dyżurów poselskich przyjąłem ok. 550 osób, które przedstawiły tyleż samo spraw natury politycznej, społecznej i gospodarczej. Spośród tych 550 spraw podjąłem interwencję w 340 przypadkach, zwracając się między innymi z zapytaniami i postulatami do instytucji gminnych, powiatowych, wojewódzkich a przede wszystkim do różnych organów władzy państwowej. W tym też okresie interesantów przyjmował w moim biurze prawnik, który udzielił 157 bezpłatnych porad prawnych. W okresie ostatnich dwóch lat pracowałem intensywnie w komisjach sejmowych nad projektami ustaw, które w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na sprawy mieszkańców naszego regionu. Uczestniczyłem również z własnej inicjatywy w kilkunastu spotkaniach w terenie bezpośrednio z udziałem rolników i przedstawicieli innych zawodów. Spotkania te służyły poznawaniu podstawowych problemów przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych.

Posłowie Franciszek Stefaniuk oraz Stanisław Żmijan nie odpowiedzieli na naszą prośbę. Prezentujemy zatem ich – jedynie poselską – aktywność, posiłkując się ogólnodostępnymi danymi.