Stawki dopłat bezpośrednich

 

– płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 456,87 zł/tonę

– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 167,44 zł/tonę

– płatność do krów – 602,60 złotych/ sztukę

– płatność do owiec – 126,86 złotych/ sztukę

– specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 719,43 złotych/hektar.