Sezon grzewczy zbiera śmiertelne żniwo

 

Najczęstsze przyczyny

Z obserwacji strażaków wynika, że najczęściej pożary wybuchają w budynkach ogrzewanych paliwem stałym. Przyczyny pożarów i zatruć tlenkiem węgla są wciąż takie same: niewłaściwy stan techniczny urządzeń grzewczo-kominowych, brak zachowania zasad bezpieczeństwa pożarowego, dogrzewanie mieszkań prowizorycznymi urządzeniami, składowanie materiałów palnych (np. śmieci, makulatura) obok pieca lub innych urządzeń grzewczych.

Strażacy apelują, aby przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawać systematycznej kontroli. Przeglądy przeprowadzać powinien kominiarz posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac. Należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: z palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej 4 razy w roku, a z palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym – co najmniej 2 razy w roku. – W poprzednim okresie grzewczym bialska straż pożarna wyjeżdżała do ponad dwudziestu zdarzeń związanych z podejrzeniem występowania tlenku węgla w pomieszczeniach mieszkalnych, w kilkunastu przypadkach potwierdziła się jego obecność – dodaje rzecznik.

Zabija bieda

W jakich mieszkaniach w okresie grzewczym wybuchają pożary lub dochodzi do zatrucia tlenkiem węgla? W tych nowoczesnych opalanych np. gazem, wyposażonych w najnowsze w tej dziedzinie rozwiązania nie odnotowujemy ani tych pierwszych, ani też tych drugich niebezpiecznych zdarzeń. Sporadycznie dochodzi do nieszczęścia na skutek braku odpowiedzialności czy też wyobraźni. Ogień lub czad pojawiają się w budynkach starych, znajdujących się w opłakanym stanie technicznym, w których mieszkają biedacy. Ludzie, których nie stać na przeprowadzenie remontów pieców, właściwy nadzór przewodów kominowych i wentylacyjnych. W tych domach do pieców trafi a opał najgorszej jakości i wszystko, co nadaje się do spalenia. To z kolei sprzyja gromadzeniu się sadzy w kominie.

Z raportów straży pożarnej nasuwa się jeszcze jeden wniosek. Brak odpowiedniego miejsca do wysuszenia przemoczonej lub upranej odzieży często kończy się pożarem. Mokra bielizna często pozostawiana jest obok pieca lub grzejnika elektrycznego.

Zachowanie ostrożności czujność to podstawowe wymogi w sezonie grzewczym. Jednakże przydałaby się w tym okresie znacznie większa pomoc ze strony opieki społecznej niż tylko zaopatrzenie tych ludzi w opał na zimę.