Akademia Nowego Samorządu zainaugurowała działalność

 

Samorząd lokalny należy rozumieć jako organizację mieszkańców danego obszaru, mających wspólne prawo, zadania, interesy i potrzeby. Jakie powinny być władze samorządowe, aby godnie służyć społeczności i właściwie sprawować tak trudną i istotną funkcję publiczną? Z tymi zagadnieniami  zmierzy się Akademia Nowego Samorządu, utworzona przez Fundację Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”i Ruch Społeczny im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Parlamentarzyści, władze lokalne regionu, duchowni, przedstawiciele różnych jednostek samorządowych oraz liczne grono mieszkańców miasta uczestniczyło w inauguracji  Akademii Nowego Samorządu.
22 listopada, w auli głównej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II nowatorski projekt został zaprezentowany samorządowcom, osobom zainteresowanym życiem społecznym oraz mediom. Spotkanie otworzył Dariusz Stefaniuk, witając senatorów  Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha, posła do parlamentu europejskiego  Janusza Wojciechowskiego, posłów do sejmu RP: Beatę Mazurek, Macieja Łopińskiego,  Adama Abramowicza, Jerzego Rębka, Sławomira Zawiślaka,  ks. infułata Antoniego Laszuka, ks. dziekana Marian Daniluka, prezydenta miasta Biała Podlaska Andrzeja Czapskiego, prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, przedstawicieli samorządów różnych szczebli  z regionu oraz wszystkich zgromadzonych. Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, który nie mógł uczestniczyć w inauguracji, przesłał na ręce senatora Biereckiego list, wyrażający troskę duszpasterza o samorządność lokalną oraz zapewnienie o modlitewnym wsparciu tej inicjatywy.

 

Wystąpienia inauguracyjne

– Główną ideą inicjatywy ANS jest przygotowanie ludzi do służby w samorządzie –  podkreślił w swoim wystąpieniu senator Grzegorz Bierecki. – Wyposażenie ich w umiejętność podejmowania odważnych decyzji, przygotowanie do  realizacji zadań i przedsięwzięć do służby ukierunkowanej na problemy ludzi, do służby, która potrafi obudzić inicjatywy lokalnej społeczności.  Chcemy zmienić funkcjonowanie samorządów – zakończył senator.

Na zasadach funkcjonowania samorządu i jego priorytetach skupił się podczas wykładu inauguracyjnego europoseł Janusz Wojciechowski. Nawiązał do wysokości dotacji, jakie otrzyma nasz kraj od wspólnoty unijnej. Zaznaczył, iż zagwarantowana kwota nie jest wynikiem usilnych zabiegów naszego rządu, wyznaczyła go smutna prawda – jesteśmy najuboższym narodem. Unijna polityka spójności zobowiązuje do wspierania najbiedniejszych państw. – Niestety zasada spójności nie działa należycie w Polsce – podkreślił europoseł – dlatego nadal regiony wschodnie, podlaskie, rozwijają się słabiej niż inne pozostałe.

Udział w zajęciach Akademii Nowego Samorządu jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

Będą odbywać się one w Białej Podlaskiej, Radzyniu i Parczewie  od lutego do czerwca 2014 r.

Zapisów można dokonywać  na stronie:

www.kochampodlasie.pl/ans

lub osobiście, w Fundacji Grzegorza Biereckiego "Kocham Podlasie" (Biała Podlaska, ul. Francuska 136)

Maciej Łopiński w swoim wystąpieniu przypomniał zasługi i osiągnięcia jakie wniósł na rzecz władzy samorządowej śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, gdy pełnił funkcję prezydenta Warszawy, podkreślają jednocześnie, że wzrasta rola samorządów, a tym samym odpowiedzialność osób podejmujących się służby publicznej.

Szybko sympatię słuchaczy pozyskał Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec. Zwrócił on uwagę, iż samorząd musi zrobić wszystko, aby zjednoczyć ludzi wokół spraw lokalnych, a przede wszystkim – unikać wojen i podziałów.

Działania samorządów, wpływ ich decyzji na życie ludzi w regionie i w gminie omówili: Jerzy Szwaj – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz Wiesław Mazurek – wójt Gminy Radzyń Podlaski.

 

Zadania  Akademii Nowego Samorządu

Zasadniczym zadaniem projektu jest kompleksowe przygotowanie kandydatów do wyborów samorządowych oraz do pracy w samorządzie, aby jak najlepiej  mogli oni reprezentować wyborów i służyć lokalnej społeczności.

Pomysłodawcy projektu ANS zorganizują cykl szkoleń dla kandydatów z powiatów bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego. Program obejmie wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzone przez najwyższej klasy specjalistów poświęcone historii i kulturze regionu południowego Podlasia, strukturze samorządów, przepisom regulującym ich funkcjonowanie, elementom z zakresu public relations, wizerunku oraz sztuce wystąpień publicznych i zasadom kontaktów z mediami.

Potrzebę zdobycia takich zasobów wiedzy odczuł na własnej skórze Dariusz Stefaniuk, który jako świeżo upieczony radny miasta, najmłodszy wiekiem i doświadczeniem, musiał uczyć się zasad i praw jakie determinują pracę samorządu. – Dlatego też postanowiliśmy zorganizować osobom zainteresowanym wsparcie – powiedział podczas konferencji prasowej wiceprzewodniczący rady miasta.  europoseł Janusz Wojciechowski dodał, iż nawet na tych samorządowców, którzy działają w dobrej wierze, czyhają prawne pułapki. Kompleksowo zdobyta wiedza ułatwia podejmowanie trafnych decyzji i omijanie niebezpieczeństw.