OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO JUŻ DZIAŁA

Hufców Pracy Marianem Najdychorem oraz przedstawicielami władz wojewódzkich i samorządowych.

 

– Cieszę się, że możemy otworzyć kolejny ośrodek OHP. To musi być blisko ludzi i dla ludzi, którzy poszukują pracy. Ośrodki OHP w Polsce mają realizować program nauczania połączony z praktyką zawodu. To jest właśnie odpowiedź na problemy młodych ludzi na rynku pracy – zaznaczał minister Kosiniak-Kamysz.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Parczewie jest 15 jednostką utworzoną na terenie województwa lubelskiego w wyniku realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. – Jest to wydarzenie istotne i bardzo ważne nie tylko dla 55-letniej historii Ochotniczych Hufców Pracy, ale – przede wszystkim – dla Parczewa i okolic. Obiecujemy, że w ramach środków budżetowych będziemy kierować ofertę do wszystkich tych, którzy muszą doskonalić swoje umiejętności, żeby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy – mówił Marian Najdychor, Komendant Główny OHP.

W ośrodkach OHP młodzi ludzie, często z przerwami w nauce oraz bezrobotni mają możliwość ukończenia kursów zawodowych i zdobycia zatrudnienia, m.in. w gastronomii, budownictwie czy przemyśle. Parczewski Ośrodek Szkolenia Zawodowego przy ul. Kościelnej 77 jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.45.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny dla osób wieku od 18 do 25 lat, które ani nie uczą się, ani nie pracują. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zgłaszają się do ośrodków indywidualnie bądź zgłaszane są – na przykład – przez szkoły.

Jak poinformowała nas pani Teresa Hołubowicz, kierownik parczewskiego OHP OSC, na terenie powiatu parczewskiego w najbliższym czasie organizowane będą dwa kursy zawodowe: operatora koparko-ładowarki i spawacza: oba w dziesięcioosobowych grupach.

Bliższe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem tel. (83) 311 10 96. Projekt „OHP jako realizator usług pracy” jest realizowany od 1 maja 2009 r. do 30 czerwca 2014 r. Jego wartość to 99 538 000 zł.