Piekutowski wybroniony

Przekracza także przypisane przewodniczącemu uprawnienia i nie informuje radnych o wszystkich wpływających do biura rady pismach. Jacek Piekutowski zrezygnował z udziału w tajnym głosowaniu, pomimo tego opozycji i tak zabrakło głosów do zrealizowania celu. Za odwołaniem opowiedziało się sześciu radnych, przeciwnych było siedmiu. Jeden głos był nieważny. Piekutowski po głosowaniu zapewnił, że funkcję przewodniczącego będzie „pełnił z godnością i jak najlepiej”.