PSW ma powody do dumy

Nie sposób je wszystkie wymienić. PSW zapewnia, że jako uczelnia nowoczesna, stara się odpowiadać na oczekiwania zarówno studentów jak i rynku pracy, na którym znajdą się absolwenci uczelni. Jak poinformowała nas Renata Karwacka, dyrektor gabinetu rektora, od lutego szkoła rozpoczyna studia na czwartym kierunku magisterskim – pielęgniarstwa, a od października kształcenie na kierunku inżynieria geologiczna.