W PRZEDDZIEŃ ROCZNICY

7 sierpnia 1564 roku, król Zygmunt August przyjął uchwały Soboru Trydenckiego, co przyczyniło się do wygaszenia sporów religijnych.

 

W 2014 roku przypada 450. rocznica tego wydarzenia. W miniony piątek, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, odbyła się konferencja naukowa poświęcona historii Parczewa. Jubileusz jest zaakcentowany realizacją projektu „Dzieje Parczewa”, przybliżającego parczewianom bogatą historię miasta, jego dzieje, tradycje i kulturę. Prelegentami konferencji byli naukowcy z wyższych lubelskich uczelni: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

Miasto po raz pierwszy w swej historii miało zaszczyt gościć tak wybitnych i cenionych uczonych. Na konferencji poruszono następujące tematy: Osadnictwo pradziejowe i średniowieczne Parczewa w świetle źródeł archeologicznych – dr hab. Jerzy Libera, Miasto w XV-XVI w. – prof. dr hab. Ryszard Szczygieł, XVII-XVIII w. – dr hab. Dariusz Kupisz, W latach 1795 – 1866 – prof. dr hab. Albin Koprukowniak, Powstanie styczniowe – dr Dariusz Tarasiuk, W latach 1866 – 1918 – dr Krzysztof Latawiec, II Rzeczpospolita – dr hab. Mariusz Korzeniowski, Okupacja i ruch oporu – dr Janusz Kłapeć, Miasto w latach 1944 – 1989 – dr Mirosław Szumiło. Przerwę w konferencji urozmaiciła inscenizacja teatralna „Rozmowa z Królową” w wykonaniu uczniów kl. III B SP Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie.

Projekt „Dzieje Parczewa” realizowany jest przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Parczewie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.