PAMIĘCI PRZYJACIELA

Pan Józef Kościaniuk mówił również o okolicznościach poznania Tadeusza Zaorskiego, ostatnim z nim spotkaniu i złożonej obietnicy: „Gdy nawet fizycznie odejdziesz, przysięgam ci, że żyć będziesz w swoich wierszach, dopóki ja żyję recytując je”. Spotkanie poetyckie zorganizowane przez byłego żołnierza Batalionów Chłopskich było dla zgromadzonych – szczególnie dla młodzieży z podlaskich szkół – swoistą lekcją historii, patriotyzmu i pamięci o zmarłych bohaterach.

 

Tadeusz Zaorski – ur. 13 października 1927 w Glinnym Stoku, zm. 5 grudnia 2007 – inżynier rolnik, specjalista w dziedzinie produkcji chmielu, żołnierz Armii Krajowej. Urodził się w rodzinie ziemiańskiej w rodzinnym majątku koło Parczewa.. Po wojnie ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską i studia na Akademii Rolniczej, podjął pracę naukową uwieńczoną w 1971 roku stopniem doktora. Zajmował się mechanizacją upraw, zwłaszcza chmielu, tytoniu i lnu. Przez Kapitułę Międzynarodową orderu „Komandor Chmielu” (ustanowionego w Brabancji w 1371 roku) został wyróżniony w Strasburgu Orderem III Stopnia. Po przejściu na emeryturę reaktywował i wydawał na własny koszt „Biuletyn Chmielarski”. Autor wydanej w 2002 roku monografii pt. „Zarys dziejów chmielarstwa polskiego”. W wolnych chwilach pisywał wiersze zebrane w książce „Ślady na drodze”.