Przed Wigilią

W tym roku wzrośnie aż o 15 proc., przy czym bariera ubóstwa w Polsce jest na dramatycznie niskim poziomie i dotyczy osób samotnych, których dochód nie przekracza 542 zł, a osób żyjących w rodzinach, gdy nie przekracza 456 zł na osobę. Tylko wtedy mają prawo do pomocy państwa, a poziom 100-150 euro na osobę miesięcznie to totalna nędza i standardy afrykańskie, nie zaś europejskie czy unijne. Koszty utrzymania w Polsce są, w relacji do naszej siły nabywczej i dochodów, jednymi z najwyższych w Europie. Nic dziwnego, że ponad 2 mln Polaków żyje już w skrajnym ubóstwie, a liczone według nowych kryteriów wynosi nie 7 proc populacji, a aż 13 proc. Na Krakowskim Rynku odbędzie się w tym roku siedemnasta Wigilia dla biednych i potrzebujących, zorganizowana przez krakowskiego restauratora J. Kościuszkę. W zeszłym roku rozdano potrzebującym ponad 50 tys. porcji wigilijnych potraw, w tym roku może paść kolejny rekord, a to z pewnością nie świadczy o wzroście zamożności Polaków.