Uciszcie Wasze myśli, zapalcie świece, otwórzcie Wasze serca i usiądźcie przy wigilijnym stole