W obronie katolickiej tożsamości

Dyskusja była połączona z prezentacją polskiego wydania doskonałej książki „Tożsamość religijna i kulturowa Europy. Sprawa krzyża” autorstwa prof. Carlo Cardii. Włoski prawnik wnikliwie analizuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie pewnej Włoszki, zdaniem której obecność krucyfiksu w szkole narusza wolność przekonań. Trybunał podzielił pogląd skarżącej. Prof. Cardia poddał orzeczenie miażdżącej krytyce, wskazując na szereg niepodważalnych argumentów przemawiających za przeciwnym rozstrzygnięciem. Opracowanie stało się podstawą skutecznego odwołania rządu włoskiego od wyroku Trybunału. Senator RP Grzegorz Bierecki przekazał już kilka pierwszych egzemplarzy książki nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce abp. Celestino Migliore oraz ambasadorowi Włoch Ricardo Guariglii. Inicjatywy zmierzające do obrony katolickiej tożsamości Polski stają się z dnia na dzień coraz bardziej potrzebne, zwłaszcza wobec światopoglądowej wojny rozpętywanej przez lewicę. Najnowszym rozdziałem tej wojny są żądania posłów Twojego Ruchu, aby usunąć krzyż z polskiego Sejmu. Ta sprawa również może znaleźć swój fi nał w Strasburgu. – Ta obrona krzyża jest obroną tożsamości kulturowej Europy. (…) Podróżując po świecie, sygnał, że znajduje się w obrębie kultury europejskiej, dają mi głosy rozbrzmiewające z dzwonnicy kościoła. (…) To obecność krzyża, dzwonów, rzeczy związanych z kulturą chrześcijańską, musi być przez nas chroniona, jako coś, co jest także tożsamością naszą, Polaków – mówił podczas konferencji senator RP Grzegorz Bierecki.