Pracownicy SKOK i święty Mikołaj

największymi owacjami przyjęto nazwisko senatora Grzegorza Biereckiego. Nie bez przyczyny. Właśnie do senatora stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o pomoc w przygotowaniu świątecznych podarunków dla jej podopiecznych – dzieci z rodzin zastępczych z Międzyrzeca i okolic oraz Rodzinnych Domów Dziecka w Bohukałach i Żabcach. Grzegorz Bierecki w takich sytuacjach nie zwykł odmawiać. Przyjął od Jarosława Wojtasińskiego 110 listów od dzieci, w których były prośby o świąteczne podarunki. Następnie zawiózł je do Trójmiasta na wigilijne spotkanie Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Spisane dziecięce marzenia trafi ły do osób z Kasy Krajowej, Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, SKOK Ubezpieczenia, Towarzystwa Finansowego SKOK, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKOK, Towarzystwa Zarządzającego SKOK, Kasy Stefczyka, Spółdzielczego Instytutu Naukowego oraz spółki Apella – wydawcy Tygodnika Podlaskiego. Dzięki pracownikom wymienionych instytucji do Międzyrzeca przywieziono cztery palety wypełnione świątecznymi paczkami.

 

Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”

zrzesza rodziców zastępczych i inne osoby dobrej woli, którym leży na sercu rozwój rodzinnych form opieki zastępczej. Dzieci, które nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, dzięki opiece rodzin zastępczych i domów rodzinnych mają większą szansę na lepszy rozwój, prawidłowy wzorzec rodzinny i szczęśliwe życie. Stowarzyszenie jest członkiem – założycielem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Prowadzi Rodzinny Dom Dziecka w Żabcach oraz świetlicę socjoterapeutyczną Strefa Serca w Międzyrzecu.

– Pan senator ma dobry kontakt ze świętym Mikołajem – podkreślał na wigilijnym spotkaniu Dariusz Stefaniuk z Fundacji Grzegorza Biereckiego Kocham Podlasie, który w imieniu senatora przekazał prezenty. Jarosław Wojtasiński składając świąteczne życzenia powiedział: – Pomyślcie przy choince o tych naszych przyjaciołach, którzy poświęcili czas i włożyli serce w to, aby spełnić marzenia. W przygotowanie świątecznych podarunków zaangażowały się także osoby współpracujące ze stowarzyszeniem: Aneta i Piotr Wróblewscy, Krzysztof i Marzena Adamowicz, Daniel Jasiuk, Krzysztof Grzeszyk, Krystyna Bajbak, Eugenia i Mirosław Kilik, Małgorzata i Łukasz Zaborowscy oraz Stanisław Wojtasiński. Wigilijne spotkanie Stowarzyszenia Jedno Serce odbyło się 20 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Międzyrzecu.