Przemycane skóry chronionych zwierząt

Kobieta wyjaśniła, że torebki i skóry kupiła w Moskwie. Skóry – każda o długości blisko 170 cm i szerokości około 30 cm – były już odpowiednio wygarbowane i ufarbowane. Jednak nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem. Podróżna wyraziła chęć dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, wpłacając 3 tys. zł tytułem kary grzywny i kosztów postępowania sądowego. Jako dowód popełnionego przez kobietę przestępstwa celnicy zatrzymali skóry i torebki. Skrót CITES jest rozpoznawaną i używaną na całym świecie potoczną nazwą podpisanej 3 marca 1973 r. w Waszyngtonie Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. Zgodnie z postanowieniami konwencji CITES oraz przepisami prawa Unii Europejskiej międzynarodowy obrót ponad 800 gatunkami zwierząt i roślin jest całkowicie zabroniony, a dla ponad 30 000 gatunków jest ograniczony. Gatunki objęte konwencją zagrożone są wyginięciem właśnie z powodu nielegalnego obrotu, zarówno żywymi okazami, jak i wyrobami pochodnymi. Jak szacują eksperci – każdego dnia na naszej planecie ginie bezpowrotnie kilka gatunków zwierząt. Już teraz liczne gatunki fauny i flory można oglądać tylko w ogrodach zoologicznych. Grabieżcza działalność człowieka może skutkować tym, że za kilkanaście lat zobaczymy je tylko na filmach dokumentalnych. Przewożenie bez odpowiednich zezwoleń – w przypadku Polski zgody Ministerstwa Środowiska – okazów uwzględnionych na liście CITES może skutkować konfiskatą przedmiotów, grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij