Podlaskie Pokłony Trzech Mędrców

Biała Podlaska

Po mszy św. w kościele św. Michała Archanioła uformował się barwny pochód, którego uczestnicy otrzymywali od członków ASG Husaria i wolontariuszy Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” korony i śpiewniki „Najpiękniejsze polskie kolędy”. Za betlejemską gwiazdą stanęli członkowie Bractwa Kurkowego, poprzedzając powóz, w którym zasiadło Trzech Mędrców. Za nim stanęli duszpasterze i wierni. W trakcie przemarszu ulicami miasta odczytywano fragmenty kroniki, zawierającej opis męczeństwa unitów z Pratulina, w przeddzień 140 rocznicy tego wydarzenia.

"Uroczystości

Po pokłonie złożonym Dzieciątku przy kościele św. Anny dzieci składały przy żłóbku papierowe serca, wykonane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej bialskiej Caritas. Wszyscy mogli rozgrzać się gorącą herbatą, a dzieci otrzymywały słodki poczęstunek. Z recitalem kolęd wystąpił również bialski zespół „Chwilka”.

Radzyń Podlaski

Radzyński przemarsz wyruszył po południowej mszy św. w kościele Świętej Trójcy na Plac Potockiego gdzie znajdowała się ufundowana przez Fundację „Kocham Podlasie” żywa szopka, która okazała się dla uczestników wielką atrakcją. Po złożeniu darów Dzieciątku, w Oranżerii odbyło się spotkanie opłatkowe i koncert kolęd w wykonaniu zespołów „Wrzos” i „Świerżanki” oraz Sylwii Drabik. Uczestników obu uroczystości połączyło doświadczenie wspólnoty i świadomość misji. Nie tylko dlatego, że ofi ary zbierane tego dnia w świątyniach były przeznaczane na działalność misyjną. – Wobec gender, wobec prób odarcia z krzyża polskiego sejmu, wszyscy chrześcijanie powinni być misjonarzami we własnym kraju – dało się słyszeć wśród prowadzonych po uroczystościach rozmów.