Chcą inwestować i sprzedawać radzyński majątek

Prace będą wykonywane na Zielonej, Akacjowej, Dębowej, Klonowej, Powstańców Styczniowych, Truskawkowej, Poziomkowej, Wiśniowej, Wojska Polskiego, Łąkowej, Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego, Matejki, Chełmońskiego i Wyspiańskiego. Planowana jest budowa ścieżki rowerowej na ulicy Leśnej, Sitkowskiego i Podlaskiej.

Opozycja wnioskuje, władza odrzuca

Podczas dyskusji nad budżetem nie zabrakło wniosków o dokonanie zmian w planach inwestycyjnych. Radny Jarosław Ejsmont chciał, aby dokończono budowę chodnika na ul. Bohaterów. Adam Adamski dopytywał z kolei o środki na niezbędne remonty w Szkole Podstawowej nr 1: zrujnowany chodnik przylegający do budynku, dach, który przecieka i z tego powodu w szkole odpada tynk, wymianę wypadających okien. Radny wnioskował o przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na budowę ulic Truskawkowej, Poziomkowej i Wiśniowej, uwzględnienie w budżecie budowy ul. Wojska Polskiego oraz remont chodnika przy SP 1, kosztem budowy monitoringu na ścieżce rowerowej na ul. Leśnej, Sitkowskiego i Podlaskiej. – Ważniejsze jest, aby dziecko, które idzie do szkoły, nie złamało nogi – argumentował Adamski. Wszystkie te wnioski zostały jednak odrzucone w głosowaniach przez radnych wspierających burmistrza Witolda Kowalczyka.

Wyprzedaż majątku

Podczas budżetowej sesji sporo emocji wywołała sprawa planowanej wyprzedaży należących do miasta nieruchomości. Władze planują m.in. sprzedaż lokali na ul. Ostrowieckiej i Jana Pawła II oraz działek na ul. Armii Krajowej i Parkowej. W budżecie zaplanowano uzyskanie z tego tytułu 4,3 mln zł. Ostatecznie za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało dziewięciu radnych, pięciu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.