Lepiej niż zgodnie z planem

w Gdańsku i Białej Podlaskiej – mówi Agnieszka Paluch – I wciąż trwają. Rekrutacja prowadzona jest we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. Od września do grudnia zatrudnialiśmy i szkoliliśmy od 6 do 10 nowych pracowników miesięcznie. Obecnie w Contact Center zatrudnione są 64 osoby pochodzące nie tylko z Białej Podlaskiej, ale i powiatu bialskiego. Pracownicy początkowo zajmowali się telemarketingiem i windykacją. Obecnie przyjmują wnioski pożyczkowe przez telefon, co znacznie przyspiesza procedurę udzielania pożyczek w Placówkach Kas. Od 1 grudnia powstała dodatkowa komórka, zajmująca się rozwojem oprogramowania oraz wsparciem IT.

 

Multipracownicy

Program umiejętności obsługi kilku usług przez każdego z pracowników, zamierzaliśmy podjąć od początku bieżącego roku – kontynuuje Agnieszka Paluch. – Zaczęliśmy go jednak realizować już w październiku. To najlepiej świadczy nie tylko o efektywności szkoleń, ale i jakości naszych pracowników, którzy nie tylko szybko się uczą, ale i chcą tę wiedzę sukcesywnie powiększać.