Miłość pokona wszystkie przeszkody

– zapytaliśmy przed koncertem Tomasza Szczepanika z zespołu Petrus. – Muzyka, melodia i nasza wrażliwość stanowi znakomitą nić porozumienia. Muzyka łączy ludzi, nie tworzy barier. A dlaczego to robimy? Myślę, że dobrzy ludzie mają potrzebę niesienia dobra – zapewnił artysta. Te pozytywne emocje ludzi zgromadzonych w kościele na koncercie znakomicie odebrały dzieci ze Stowarzyszenia Wspólny Świat, biorąc czynny udział w tym wydarzeniu. Zainscenizowały jasełka, rozdawały ogromne czerwone serca, śpiewały wspólnie kolędy i oklaskiwały artystów.

 

– Dzieci znają ten kościół, dlatego też tutaj czują się dobrze. Warto powiedzieć jeszcze jedną najważniejszą rzecz. Mówimy o dziecińcach z autyzmem, o zespole, o zaproszonych gościach i kwocie przekazanej na tak potrzebny cel. Ale trzeba powiedzieć, że Anna Chwałek prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat, jest matką. To dzięki jej działaniom tutaj jesteśmy – zauważył ks. Henryk Jakubowski, proboszcz parafii Michała Archanioła.

To od tej matki mogą uczyć się rodzice jak kochać dzieci. Anna Chwałek założyła stowarzyszenie na rzecz dzieci dotkniętych autyzmem, następnie powołała przedszkole i szkołę. Swoją postawa, zaangażowaniem i determinacją dała przykład innym rodzicom, którzy maja dzieci specjalnej troski.

– Teraz zbieramy fundusze na budowę Centrum dla osób autystycznych. Nasze dzieci rosną, wiele z nich będzie potrzebowało opieki w dorosłym życiu. Takie centrum jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że przybywa dzieci z autyzmem. To choroba naszej cywilizacji – powiedziała Anna Chwałek.

Konwój Muszkieterów niesie pomoc placówkom w całej Polsce. Ich akcje wspierają placówki dydaktyczne dla dzieci i młodzieży, domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, parafialne zespoły Caritas. Wszystkie wytypowane ośrodki otrzymują czeki w wysokości 3500 zł. Tym razem taka kwota zasiliła potrzeby stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Autystycznej Wspólny Świat.