Liderzy spółdzielczości finansowej spotkają się w Australii

Przedstawiciele unii kredytowych z całego świata po raz kolejny spotkają się w celu wymiany doświadczeń, zacieśnienia współpracy, a także wzięcia udziału w interesujących panelach dyskusyjnych. Dotychczas zjazdy liderów unii kredytowych odbywały się między innymi w Dublinie (2006), Calgary (2007), Hongkongu (2008), Barcelonie (2009), Las Vegas (2010), Glasgow (2011) i Oawie (2013). W 2012 roku zaszczyt organizacji Konferencji przypadł Gdańskowi, a jej gospodarzem były polskie SKOK-i. Tegorocznemu spotkaniu w Australii będzie towarzyszyć zjazd Światowego Forum Liderów Kobiet. WOCCU jest wiodącą międzynarodową organizacją i agencją rozwoju unii kredytowych na całym świecie. Promuje zrównoważony rozwój unii kredytowych i innych spółdzielni finansowych w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości i atrakcyjnych usług finansowych. WOCCU działa na rzecz globalnego systemu unii kredytowych w relacjach z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracuje z rządami poszczególnych państw w kwestiach doskonalenia ustawodawstwa i regulacji. Instytucje zrzeszone w WOCCU dbają o podnoszenie świadomości ekonomicznej i krzewienie idei spółdzielczości wśród swoich członków, troszcząc się jednocześnie o bezpieczeństwo ich oszczędności. Na czele WOCCU stoi obecnie twórca i założycieli polskich SKOK-ów, odpowiedników unii kredytowych, Grzegorz Bierecki. To efekt uznania dla spółdzielczych kas w środowisku międzynarodowym.

 

 

Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU)

to największa organizacja skupiająca unie kredytowe. Działa od 1971 roku, zrzeszając 101 unii z całego świata. Należy do nich ponad 200 milionów członków. Aktywa zrzeszonych unii to (stan na 2012 rok) blisko 1,7 biliona dolarów.