Nowatorski zabieg w bialskim szpitalu

Nad całością leczenia czuwał doświadczony zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Umiejętności załogi wspierało nowoczesne zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne oraz wysokiej klasy sprzęt i aparatura medyczna. Ablacje przeprowadzone zostały w pracowni hemodynamiki bialskiego szpitala. Powstała ona przy wdrożeniu projektu „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013.