Grażyna Ancyparowicz wykładowcą w ANS

Rozpoczynamy w piątek (21.02) o godzinie 17.00 w Białej Podlaskiej w sali Magda (ulica Korczaka 37). W sobotę (22.02) szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół w Białej w gminie Radzyń Podlaski – gdzie zajęcia w ramach ANS rozpoczną się o godzinie 10.00, oraz w Parczewie, gdzie o godzinie 17.00 spotykamy się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta. Głównym prelegentem drugiego cyklu szkoleń w ramach ANS będzie profesor dr hab. Grażyna Ancyparowicz, była wiceszefowa Głównego Urzędu Statystycznego, wykładowca SGH, wybitny ekspert z dziedziny ekonomii, gospodarki i finansów. Podczas spotkań profesor Grażyna Ancyparowicz przedstawi analizę rynku pracy, zmiany jakie zachodziły na nim w kolejnych latach, sytuację ludzi młodych w naszym regionie, obszerne dane statystyczne, dotyczące wyżej wymienionych zagadnień oraz ich przełożenie na rozwój regionu. Oprócz Pani profesor wystąpią przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z Białej Podlaskiej, Radzynia Podlaskiego i Parczewa, którzy przedstawią zagadnienia dotyczące polityki społecznej, poparte przykładami z lokalnych miast i gmin. Ostatnim punktem spotkań będzie przedstawienie ścieżki planowania inwestycji samorządowych: od pomysłu do realizacji. Cykl spotkań w ramach ANS prowadzi Wojciech Sumliński. Osoby chętne do udziału w naszych zajęciach prosimy o rejestrację poprzez stronę http:// www.kochampodlasie.pl/ans/zgloszenie/. Serdecznie zapraszamy.

"ans_akademia_nowego_samorzadu.jpg"