Stypendia dla gimnazjalistów

Średni dochód na osobę w rodzinie kandydata nie może przekroczyć 840 zł netto miesięcznie. Uczniowie, spełniający powyższe warunki i ubiegający się o stypendium, powinni do 31 marca br. wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.efc.edu.pl). Wyniki ogłoszone zostaną 9 kwietnia br. Kandydaci będą musieli odbyć również rozmowę kwalifikacyjną oraz dostać się do liceum wskazanego przez Fundację (w woj. lubelskim jest to I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie). Lista stypendystów będzie opublikowana na początku lipca br. Fundacja pokrywa koszty zakwaterowania stypendystów, wyżywienia, pomocy naukowych, nauki języków obcych, zajęć dodatkowych, finansuje ich udział w warsztatach oraz letnich i zimowych wyjazdach. Obecnie pod opieką Fundacji znajduje się 240 uzdolnionych licealistów, w tym 26 z woj. lubelskiego Więcej informacji na www.efc.edu.pl