Wielka Gala

Kapituła Nagrody, obradująca w tym roku w składzie: senator Grzegorz Bierecki, Ewa Błasik – Człowiek Roku 2011, Janusz Daniluk – przedsiębiorca, Paweł Kędracki – burmistrz Parczewa, ksiądz infułat Kazimierz Korszniewicz, Dariusz Stefaniuk – dyr. Wykonawczy Fundacji „Kocham Podlasie”, Wojciech Hrynkiewicz – red. Naczelny Tygodnika Podlaskiego nie miała kłopotu ze wskazaniem zwycięzcy plebiscytu. 7 lutego br., w głosowaniu niejawnym jednogłośnie wybrała nim Dariusza Litwiniuka.

""

Tegoroczną imprezę zaszczycili swoim udziałem ks. dziekan Marian Daniluk, ks. dr Tomasz Zadrożny, Rafał Matusiak – prezes Krajowej SKOK (przypomnijmy, że z usług kas korzysta już ponad 2,6 mln polskich rodzin), Adam Meller – wiceprezes Towarzystwa Zarządzającego SKOK, Tomasz Orzeszek – dyr. generalny Stefczyk Leasing oraz Kazimierz Janiak – prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, które wkrótce rozpocznie trzecią już na Podlasiu edycję programu „Pomóż oszczędzać Rodzinie”.

Uroczysty wieczór zaczął się jednak w sposób wyjątkowy, ze względu na dzień, w którym przypadł – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zgromadzeni obejrzeli reportaż i wysłuchali relacji Dariusza Stefaniuka z działań podejmowanych przez Fundację „Kocham Podlasie” na rzecz godnego upamiętniania Rycerzy Niepodległej Polski, i uczcili pamięć Bohaterów minutą ciszy. Po przypomnieniu sylwetek wcześniejszych laureatów plebiscytu pani Ewy Błasik, Księdza Biskupa Antoniego Pacyfi ka Dydycza oraz prezentacji nominowanych do tegorocznej nagrody, nastąpił kulminacyjny moment uroczystości.

""

Przedstawiciel Kapituły, senator Grzegorz Bierecki, ogłosił zwycięzcę tegorocznego plebiscytu, Dariusza Litwiniuka, którego Kapituła wskazała jednogłośnie, i wręczył laureatowi pamiątkową statuetkę Człowieka Roku 2013 Tygodnika Podlaskiego. Po wysłuchaniu recitalu Magdy Steczkowskiej, która odgrywała jednocześnie rolę prowadzącej imprezę, rozpoczęła się już mniej oficjalna część wieczoru – karnawałowy bal.

Sponsorem Gali Człowiek Roku 2013 Tygodnika Podlaskiego było Towarzystwo Finansowe SKOK S.A. Patronat medialny – Katolickie Radio Podlasie.