Bialski dworzec ponownie otwarty

W trakcie prac odnowiono zabytkową elewację, parking i plac od strony linii kolejowej oraz wyremontowano wnętrze obiektu. Dworzec został wyposażony w takie urządzenia techniczne jak tablice elektroniczne i monitoring. Jest przystosowany ponadto do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koleje oraz budżet państwa wyasygnowały na ten cel około 2,8 miliona złotych. W latach 2016-18 planuje się modernizację linii i peronów.