Bezpieczeństwo pieszych

Istnieje jednakże potrzeba przedłużenia go aż do ul. Budowlanych, gdzie znajduje się kilka zakładów pracy, do których muszą dotrzeć mieszkańcy Radzynia. – To zależy od stanowiska lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż przebieg tego ciągu pieszo – jezdnego leży w pasie drogi krajowej nr 19. Władze miasta podejmowały już wcześniej próby wykonania tej inwestycji, jednak nie uzyskały one akceptacji w GDDKiA – twierdzi zastępca burmistrza Mirosław Kałuski. Do wykonania pozostało około 1200 m ciągu. Kiedy to nastąpi?