Pobicie w szkole

16-latek poważnym urazem żuchwy został przewieziony do specjalistycznego szpitala w Lublinie, gdzie przejdzie skomplikowaną operację. O tym odrażającym incydencie bialskich policjantów powiadomiła 10 marca matka poszkodowanego chłopaka. – Do pobicia doszło na terenie szkoły. Policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie – mówi Wojciech Lesiuk, pełniący obowiązki rzecznika bialskiej policji. Z nieofi cjalnych informacji wynika, że pobicia dokonali rówieśnicy ze szkoły, a konfl ikt między tymi młodymi ludźmi narastał od dawna. Niestety, nikt na czas nie zareagował.