Podziel się kroplą miłości

Krew jest niezastąpionym i najcenniejszym darem, jaki człowiek może przekazać bliźniemu: Ratuje chorym ludziom życie. Mimo rozwoju medycyny nie da się zastąpić jej innym specyfi kiem. Chętni do oddania krwi mogą zgłaszać się 31 marca w godz. 7.30-13.00, do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, oddział w Białej Podlaskiej, przy ul. Jana III Sobieskiego 8.