Konkurs dla gimnazjalistów

Tematem dziewiątej edycji konkursu jest: „Odpowiedzialne zadłużanie. Obrót bezgotówkowy – nowoczesność i bezpieczeństwo”. Do udziału w Mistrzostwach zapraszamy gimnazjalistów z całej Polski! Przewidziane są atrakcyjne nagrody dla uczniów, nauczyciela i szkół! Prace można przesyłać do dnia 7 kwietnia 2014 r. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: www.mistrzostwapolskimlodychekonomistow.pl. Patronat honorowy nad konkursem objęły: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa oraz Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. Partnerami i sponsorami są: Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Kasa Stefczyka, SKOK Ubezpieczenia, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A., Towarzystwo Finansowe SKOK S.A., Ecco Holiday Sp. z o.o., SKOK im. Unii Lubelskiej, Bieszczadzka SKOK, Visa. Patronat medialny nad konkursem objęły: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk oraz Gazeta Bankowa.