Trwa kwalifikacja wojskowa 2014

Podobnie jak w całym kraju również na Podlasiu pełną parą pracują terenowe komisje lekarskie. Kończą się badania młodych ludzi w powiatach bialskim i radzyńskim, rozpoczynają w powiecie parczewskim.

Komisje lekarskie badają stan zdrowia zgłaszających się osób i przyznają im kategorię zdrowia: A, B, D lub E. Każdy z przebadanych otrzymuje również książeczkę wojskową.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej 2014 podlegają: mężczyźni urodzeni w 1995 r. – rocznik podstawowy, mężczyźni urodzeni w latach 1990-1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1993-1994, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej.

Do komisji lekarskich mogą też zgłaszać się kobiety urodzone w latach 1990-1995, szczególnie po szkołach medycznych, weterynaryjnych oraz po kierunkach psychologicznych. Również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej a nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej 2014.

Osoby zgłaszające się po raz pierwszy powinny przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, dokument potwierdzający niestawienie się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się w określonym terminie nie było możliwe, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, aktualną fotografi ę, dokument potwierdzający poziom wykształcenia.

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców powiatu parczewskiego zostanie przeprowadzona od 1 do 14 kwietnia. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Parczewie mieścić się będzie w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Warszawskiej 24.

Terminy stawienia się osób podlegających kwalifikacji wojskowej dla poszczególnych gmin powiatu parczewskiego: Gmina Parczew – 1, 2, 3 kwietnia, Gmina Jabłoń – 4 i 7 kwietnia, Gmina Sosnowica – 7 kwietnia, Gmina Dębowa Kłoda – 8 kwietnia, Gmina Podedwórze – 8 kwietnia, Gmina Milanów – 9 kwietnia, Gmina Siemień – 10 kwietnia, Kobiety – 11 kwietnia. Dzień dodatkowy wyznaczono na 14 kwietnia.