Solary w sześciu gminach jeszcze w tym roku

7 marca Paweł Kędracki – Burmistrz Parczewa i Paweł Kmieć – wiceprezes zarządu PPUH Rapid sp. z o.o. podpisali umowę na realizację inwestycji. Wkrótce rozpoczną się prace projektowe na poszczególnych obiektach i – po wykonaniu dokumentacji – wła- ściwe roboty budowlane. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec listopada br. W maju 2012 roku gminy Parczew, Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka oraz Wisznice zawarły umowę partnerską o realizacji wspólnej inwestycji, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz modernizacji centralnego ogrzewania.

Wykorzystanie na terenach partnerskich gmin odnawialnych źródeł energii ma przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz pod- niesienia jakości życia mieszkańców, poprzez obniżenie kosztów wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Dokument parafowali: burmistrz Parczewa – Paweł Kędracki, wójt gminy Jabłoń – Dariusz Łobejko, wójt gminy Podedwórze – Krzysztof Chilczuk, wójt gminy Rossosz – Kazimierz Weremkowicz, wójt gminy Sosnówka – Krzysztof Bruczuk, wójt gminy Wisznice – Piotr Dragan.

Lider Porozumienia, którym jest gmina Parczew, złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Czysta Energia w Dolinie Piwonii i Zielawy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. 22 listopada ubiegłego roku Burmistrz Parczewa podpisał umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na jego finansowanie. W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane 847 zestawy (Parczew – 423, Jabłoń – 112, Podedwórze-47, Rossosz – 56, Sosnówka – 42, Wisznice – 166) do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, a także zostanie zmodernizowanych 7 instalacji centralnego ogrze- wania w budynkach użyteczności publicznej, opartych na kotłach na biomasę. 24 lutego br. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne na realizację inwestycji. W przetargu nieograniczonym złożono sześć ofert. Najkorzystniejszą okazała się oferta firmy PPUH Ra- pid sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej, która wykona zadanie na kwotę 6.791.946 zł brutto inwestycji