Bezpłatna pomoc w gardłowych sprawach

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej rozpoczęło trzecią już na Podlasiu a piątą w kraju edycję projektu „Pomóż oszczędzać rodzinie”. Celem projektu jest edukacja rodzin o niskich dochodach. Szkolenie organizowane jest przy wsparciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka, Fundacji im. Franciszka Stefczyka oraz Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

Porady dla wszystkich
Takie Ośrodki jak bialski, działają również w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdyni. Każdy, kto się do nich zgłasza, otrzymuje bezpłatną oraz poufną pomoc w trudnych, życiowych sprawach. – Nie trzeba osobiście sygnalizować swoich problemów, choć tak jest oczywiście najlepiej. Dla wielu osób krępującą jest sytuacja, w jakiej się znalazły – mówi Monika Marchalewska. – Dlatego mogą one kontaktować się z nami telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Najczęściej zgłaszają się ludzie nadmiernie zadłużeni, którzy mają trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Ale nie tylko tacy…

Przypadek pani Krystyny
Pani Krystyna zgłosiła się z nakazem zapłaty rachunku za telefon na kwotę ponad 1000 zł. Tyle „wydzwonił” jej były mąż w trakcie opieki nad córką, gdy ona pojechała do sanatorium. Prosił o przesłanie rachunku do miasta, w którym obecnie mieszka. Obiecał uregulować zobowiązanie. Jednak tego nie zrobił. Pani Krystyna dowiedziała się o tym po 4 latach, gdy dostała z sądu nakaz zapłaty prawie 5 tys. zł. Ze swoim problem zgłosiła się do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, gdzie wyjaśniono jej że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego roszczenia operatora (z racji nie zapłaconego rachunku) i każdego dalszego wierzyciela (także fi rmy windykacyjnej) przedawniają się z upływem 3 lat od chwili, gdy roszczenie stało się wymagalne. 3-letni termin wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym po takim terminie przedawniają się roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (a roszczenie o zapłatę rachunku za telefon jest związane z prowadzenie działalności gospodarczej przez operatora). Takie stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy uchwałą z 7 maja 2009 r. o sygn. III CZP 20/09. Pani Krystynie udzielono pomocy w napisaniu sprzeciwu do sądu od nakazu zapłaty, w którym podniesiono zarzut przedawnienia. Sprawa zakończona pomyślnie – sąd oddalił nakaz zapłaty.

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
Biała Podlaska, ul. Francuska 136, tel. (83) 411 10 47
e-mail: odfi [email protected]
poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 8 – 14,
środy w godz. 11 – 17