Upamiętnienie Prezydenta

Szczególnie istotna jest amatorska i profesjonalna twórczość o Nim (literatura, wspomnienia, relacje, rzeźba, malarstwo, fi lm, audycje radiowe). Ważne są jednak i drobniejsze pamiątki: monety, medale, znaczki oraz monitorowanie nazewnictwa lokalnego poświęconego Prezydentowi, parze prezydenckiej oraz śp. Jadwidze Kaczyńskie (mosty, parki, ulice, place, izby pamięci).

Wszelkie materiały można przesyłać w formie elektronicznej na adres: [email protected]