Finisz Ligi

Chłopcy szkół podstawowych: 1. Grzegorz Olichwirowicz 360 pkt. 2. Jakub Niczyporuk 276 pkt. 3. Marek Prokopiuk 242 pkt.; dziewczęta szkół gimnazjalnych: 1. Weronika Zawistowska 300 pkt. 2. Andżelika Petruczenko 260 pkt. 3. Karolina Serpatowska 190 pkt.; chłopcy szkół gimnazjalnych: Marcin Wawszczak 400 pkt. 2. Mateusz Prokopiuk 320 pkt. 3. Michał Lipka 230 pkt. Wśród dziewczęta szkół ponadgimnazjalnych prowadzi Klaudia Zawistowska 300 pkt., wśród chłopców szkół ponadgimnazjalnych zaś na czele jest Michał Uściński 280 pkt. 2. Marcin Dudek 260 pkt. 3. Michał Paszkowski 160 pkt. Szachistą, który we wszystkich czterech turniejach zgromadził największą liczbę punktów, okazał się Marcin Wawszczak z Gimnazjum Nr 2 w Białej Podlaskiej. To właśnie jemu przypadła najatrakcyjniejsza nagroda IV Edycji Bialskiej Ligi Szachowej, w postaci elektronicznego zegara szachowego DGT 2010, ufundowanego przez starostę bialskiego. Zwycięzcy w pozostałych kategoriach otrzymali programy szachowe Fritz 11, ufundowane przez prezydenta Białej Podlaskiej. W tegorocznym cyklu rozgrywek wzięło udział 222 szachistów z powiatu bialskiego i radzyńskiego.