Sport, oświata, kultura, dbałość o wizerunek – czyli majowe szkolenia

Akademia Nowego Samorządu to cykl bezpłatnych zajęć edukacyjnych, przeznaczonych dla osób chcących działać publicznie, zorganizowany przez Fundację Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. To już ostatnie zajęcia Akademii Nowego Samorządu, w ramach których omówione zostaną między innymi takie zagadnienia, jak: sport jako inwestycja (jego znaczenie dla rozwoju regionu i wychowania młodzieży), wydatki na kulturę (problemy w regionie, braki, niezbędne inwestycje z punktu widzenia mieszkańców), problem likwidacji szkół, darmowe i elektroniczne podręczniki, finansowanie szkół z budżetów samorządowych, szkolnictwo niepubliczne, inicjatywy obywatelskie na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci.

Zajęcia poprowadzą wybitni fachowcy – praktycy, którzy (m.in. w sąsiednich Siedlcach) na co dzień z powodzeniem zajmują się realizacją powyższych aspektów. Odbędą się także oczekiwane prelekcje dotyczące wizerunku i kampanii wyborczej. W ramach tych zajęć doświadczeni dziennikarze i fachowcy od public relations omówią podstawowe narzędzia w kampanii wyborczej – co wykorzystywać, w co inwestować, jak przygotować się do prowadzenia kampanii – oraz przedstawią zasady dbałości o właściwą autoprezentację.