Niezapomniana noc w muzeum

Muzeum prowadzi swoją działalność w taki sposób, aby zaspokoić wysublimowane potrzeby odbiorców, związane z obcowaniem z dziełami sztuki i wytworami kultury. – Z naszych obserwacji wynika, że największym zainteresowaniem cieszą się ekspozycje regionalne i sztuki współczesnej. Założyliśmy, że będziemy promować nasz region i ludzi z nim związanych – mówi Małgorzata Nikolska, dyrektor placówki.

„Eksportowe ekspozycje”

Obecnie kolekcja ikon z bialskiego muzeum gości na wystawie z Gnieźnie. W Kielcach natomiast udostępniona jest wystawa „Gość w dom, Bóg w dom – podróż po Podlasiu”. To ekspozycja wielowątkowa zawierająca fotografie, obrazy, rzeźby, tkaniny i stroje ludowe. Zbiór ten zostanie zaprezentowany w bialskim muzeum podczas wakacji. Z Ministerstwa Kultury, z okazji trwającego roku Oskara Kolberga, muzeum otrzymało grant, posiada bowiem spory zbiór nagrań magnetofonowych pieśni i opowiadań ludowych z powiatu bialskiego, parczewskiego, włodawskiego i radzyńskiego, zarejestrowanych przez Adę Radzikowską. – Te osoby odeszły, ich głosy, opowieści i pieśni pozostały z nami – mówi z satysfakcją Małgorzata Nikolska. Za otrzymane fundusze muzeum utrwali te nagrania w zapisie cyfrowym. Środków starczyło ponadto za zakup obraz „Sanie przed bramą” Włodzimierza Łosia.

Nie tylko malarstwo i numizmaty

Muzeum posiada kolekcję tematyczną malarstwa polskiego pod nazwą „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku”. Dzięki plenerom malarskim w Janowie Podlaskim zgromadziło znaczną kolekcją malarstwa współczesnego. Posiada ponadto pokaźne zbiory numizmatyczne i medalierskie. Systematycznie powiększa zbiory historyczne, gromadząc dokumenty, archiwalia, przedmioty związane z przeszłością miasta i regionu. Badania terenowe i liczne konkursy sztuki ludowej przyczyniają się do stałego wzrostu zbiorów etnograficznych.

Kolekcja ikon

Muzeum dysponuje jedną z największych w Polsce kolekcji ikon rosyjskich z XVII – XIX wieku. Do zbiorów działu historii i sztuki trafiły cenne dary rodziny Aleksandra Próchnickiego, bialskiego malarza, architekta i regionalisty oraz liczne dokumenty, fotografie oraz stare pamiątki, podarowane przez profesora Stefana Kryńskiego z Gdańska. Udało się pozyskać spuściznę dorobku twórczego znanego malarza z Dąbrowicy Małej – Bazylego Albiczuka, a w 2005 roku znaczny depozyt bialskich obrazów i grafik Zbigniewa Karpińskiego, profesora ASP we Wrocławiu. Cenny wkład wzbogacający ikonografię miasta przyniosły pozyskane prace bialskiego akwarelisty Tadeusza Różyckiego, ofiarowane przy okazji organizacji wystawy przez siostrzeńca artysty, prof. Kiejstuta Bereźnickiego, Janusza Kulawca i Danutę Dunajko Andrzejuk. Bogate, wartościowe i interesujące zbiory to podstawowy atut Muzeum Południowego Podlasia. W ocenie dyrektor Małgorzata Nikolska największym osiągnięciem jednostki są jej pracownicy. – Mamy bardzo dobry choć nieliczny zespół. To młoda kadra specjalistów, pogłębiających swoją wiedzę i umiejętności; ludzie kreatywni, którzy każde zadanie wykonują z pasją – stwierdza dyrektor Nikolska.

Tegoroczna Noc Muzeów będzie przebiegać pod hasłem „Usłyszeć tradycje. Bądźmy jak Oskar Kolberg”. Z tej okazji muzeum przygotowało wyjątkowy program, a w nim:
– warsztaty taneczne, wokalne oraz instrumentalne, które poprowadzi Grzegorz Ajdacki; zaprezentują się regionalne zespoły folklorystyczne (godz. 16-19),
– zwiedzanie wystawy „Konie, jeźdźcy, zaprzęgi w malarstwie polskim XIX i XX wieku”, podczas której zostanie zaprezentowany obraz „Sanie przed bramą” Włodzimierza Łosia (godz. 18),
– autorskie spotkanie na wystawie „Muzykanci” z Andrzejem Bieńkowskim, malarzem, fotografem, etnografem, połączone z projekcją filmów wypraw terenowych po Polsce, Białorusi i Ukrainie (godz. 19),
– koncert „Do tańca” połączony z potańcówką poprowadzi Zdzisław Marczuk, Kapela Niwińskich oraz wywrotowo oberkowa formacja Niewte (godz. 20).

Muzeum czynne będzie od godz. 18 do 24.