Rally Sprint

Harmonogram imprezy: 10-11 – przyjmowanie zgłoszeń uczestników; 11.10 – ogłoszenie listy startowej, odprawa; 11.20 – zapoznanie z trasą; 11.30 – start pierwszego uczestnika; ok. 15.30 – podanie wyników nieofi cjalnych rundy; ok. 15.45 – podanie wyników ofi cjalnych, wręczenie pucharów, medali oraz dyplomów; ok. 16.30 – zakończenie. W imprezie udział brać mogą osoby pełnoletnie, dysponujące pojazdami z ważnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem. Wpisowe w dniu imprezy – 100 zł, członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego – 70 zł. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzyma posiłek.