Powitajmy pasterza diecezji siedleckiej

Ks. bp Kazimierz Gurda pełnił dotychczas obowiązki biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1978 r., sakrę biskupią zaś w roku 2005. Jest doktorem teologii i nauk patrystycznych, pełnił funkcję rektora kieleckiego seminarium duchownego. Jest przewodniczącym komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski. Następnego dnia, w niedzielę, o godz. 15 odbędzie się Ingres do Katedry Drohiczyńskiej biskupa Tadeusza Pikusa, nowego ordynariusza tej diecezji.