Senator Bierecki wzywa ministra

Na powyższe pytanie miał odpowiedzieć 22 maja br., podczas posiedzenia Senatu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz. Nie odpowiedział. Nie przyszedł do senatu, bo zapewne nie znalazł czasu, wobec znajdującej się na finiszu kampanii do Parlamentu Europejskiego, do którego kandyduje z listy PSL. Odpowiedzi nie udzielił również upoważniony przez ministra urzędnik, który przybył na posiedzenie Senatu. Zapowiedział jednak zmianę ustawy. – Siedem tysięcy niepełnosprawnych straciło pracę, ponad dwadzieścia zlikwidowanych zakładów – takie rezultaty z I kwartału tego roku przytoczył senator Grzegorz Bierecki. – Jakie kroki zamierza podjąć rząd, żeby powstrzymać tę falę zwolnień? I jakie kroki zamierza podjąć rząd, aby przywrócić tych ludzi do pracy? – dopytywał senator. Pokrętnie z tej pogarszającej się sytuacji na rynku pracy osób niepełnosprawnych tłumaczył się Jarosław Duda: „My z naszych analiz, które przeprowadziliśmy, nie wywnioskowaliśmy, że jest to skutek przygotowywania się do tych zmian mających nastąpić od 1 kwietnia… (…) Nie ma tutaj sytuacji, która by wskazywała na to, że pracodawcy pozwalniali pracowników…”

Jednak konkretnych dowodów na to nie przytoczył. To było już trzecie wystawione w tym roku przez senatora Grzegorza Biereckiego wezwanie do złożenia informacji. O tym, że wnioski składane przez senatora są nader istotne świadczy fakt, że wszystkie 3 wnioski o rozszerzenie porządku obrad zostały uwzględnione przez Marszałka Senatu i znalazły się w porządkach posiedzeń. To swoisty rekord, bowiem bardzo wiele wniosków nie jest branych pod uwagę. Świadczy to o wadze zgłaszanych problemów, a zarazem o przyznaniu racji do wyjaśnienia sprawy wnioskodawcy. Na lutowy wniosek senatora Grzegorza Biereckiego, dotyczący osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, odpowiadali minister finansów oraz przewodniczący KNF. Na marcowy wniosek, w sprawie odnawialnych źródeł energii, by zyski trafiały do kieszeni rolników, a nie wielkich – w większości zagranicznych – firm, odpowiedzi udzielił minister gospodarki. Interwencja senatora w sprawie OZE przyspieszyła przyjęcie ustawy przez Radę Ministrów.